Redakční rada

Redakční rada

 

Redakční rada je kolektivní orgán, který rozhoduje o tvorbě, vývoji obsahu a distribuci informačního média narovinu.info, a to v jakékoliv jeho podobě.

Redakční rada se dohodla, že pro zveřejnění příspěvků, ať již čtenářů, či samotných členů redakční rady, je třeba souhlasu všech členů redakční rady. Každý člen redakční rady má právo veta.

Redakční rada si vyhrazuje právo zveřejnit či nezveřejnit příspěvek. Jestliže na základě rozhodnutí redakční rady nebude příspěvek zveřejněn, bude vrácen autorovi s vysvětlením a k případnému dopracování.

Tímto nechce redakční rada zavádět cenzuru, ale snažit se o korektní, vyvážené a pravdivé informace, které zde budou zveřejňované.

 

Složení redakční rady:

Ing. Zbyněk Jirovský

JUDr. Miroslav Vilimovský

Mgr. Eduard Navara