Archiv rubriky: Info 106/1999 Sb.

O co se jedná? Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím umožňuje žadateli (fyzické i právnické osobě), aby se písemně dožádal informací, které mu nebyly sděleny a nebyly ani nikde zpřístupněny (např. úřední deska).
Povinnost poskytovat informace mají státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech.
Na tomto místě budeme zveřejňovat odpovědi na žádosti o informace, převážně přílohou ve formátu PDF.

Město přišlo o dotaci 15 miliónů svou chybou! Poskytlo důkazy …

Město přišlo o dotaci 15 miliónů svou chybou! Poskytlo důkazy …

Dne 3.10.2017 otiskla MF DNES článek „Přístavbu brzdí odpůrci. Rodiče brání projekt peticí„. Z tohoto článku vyplynulo, že „odpůrci“ mohou za to, že město přišlo o dotaci 15 miliónů korun, a to díky průtahům. Na základě tohoto článku si Otevřené informace, z.s. zpracovaly žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a …

+ Read More

Statické posudky na tělocvičnu

Statické posudky na tělocvičnu

Spolek Otevřené informace, z.s., požádal Městský úřad začátkem září 2017 o zveřejnění či zaslání statického posudku na tělocvičnu, který si město začátkem roku 2017 objednalo. Žádost, odpověď, posudek firmy RECOC, u které byl posudek objednán a další 3 oponentní posudky, o kterých není známo, že by byly objednány, jsou přílohami této zprávy. MMpB – posudek na …

+ Read More