Energetický audit Pavilonu a případné vícenáklady na stavbu

Energetický audit Pavilonu a případné vícenáklady na stavbu

Jedna z námitek, které podal spolek Hnutí Brontosaurus Kandík, byla neprovedený energetický audit stavby. Jde o jednorázový úkon spojený s doporučením, jak snížit náklady na energie včetně ekonomického vyhodnocení návratnosti investice. Otázka, zda stavba Pavilonu podléhá energetickému auditu, byla konzultována s odborníkem na energetiku.

Pokud bude námitka vyhodnocena Stavebním úřadem v Jílovém jako oprávněná, cena takového auditu se pohybuje v řádech desítek tisíc Kč, odhadujeme 30 – 40 tisíc Kč. Firem, které audit provádí je slušný výběr. Cena a náročnost zpracování auditu se odvíjí od kvality a dostupnosti projektové dokumentace stavby. Čím kompletnější projektová dokumentace stavby, tím snadněji se připravuje výpočetní model.

Opatření z energetického auditu je vhodné zavést, ale není to povinnost. Je dobré se domluvit se zpracovatelem na tom, aby navrhovaná opatření odpovídala ekonomickým možnostem. Tady je důležité říci, že je možné čerpat dotace z různých dotačních programů, například:

Program Snížení energetické náročnosti budov spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 2 Prioritní osy 5 – Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov, žádosti je možné podávat do 31.10.2019.

Podporovanou aktivitou jsou vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Výše dotace – až 40% způsobilých výdajů na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory. Příjemci – kraje, obce, příspěvkové organizace, školy a další.

Lenka Jeřábková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *