Město přišlo o dotaci 15 miliónů svou chybou! Poskytlo důkazy …

Město přišlo o dotaci 15 miliónů svou chybou! Poskytlo důkazy …

Dne 3.10.2017 otiskla MF DNES článek „Přístavbu brzdí odpůrci. Rodiče brání projekt peticí„. Z tohoto článku vyplynulo, že „odpůrci“ mohou za to, že město přišlo o dotaci 15 miliónů korun, a to díky průtahům.

Na základě tohoto článku si Otevřené informace, z.s. zpracovaly žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dne 9.10.2017 zaslaly na Městský úřad Mníšek pod Brdy.

Nyní jsme obdrželi, jako odpověď, tyto dokumenty, které dáváme na vědomí široké veřejnosti.

Žádost dle zákona č. 106_1999 Sb. – dotace na komunitní centrum

Odpověď na žádost dle Info zákona

1. hodnocení žádosti

K 1. hodnocení MS2014+

2. hodnocení žádosti – opravné

K 2. hodnocení MS2014+

 

Pro čtenáře, aby se lépe vyznali

V dokumentech se dočtete, že:

projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy, tzn., že projekt není primárně zacílen na výstavbu komunitního centra podporujícího sociální inkluzi a současně potřebnost realizovaných aktivit v návaznosti na cílovou skupinu neplní účel sociální inkluze.

Cílem výzvy není podpora budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu (viz str. 10 Specifických pravidel pro 39. výzvu), viz specifická pravidla kap. 5, str. 24 (definice oblastí, které bude projekt řešit, a důvody, proč je problematika považována za prioritní).

Ve specifických pravidlech není řádně odůvodněna potřebnost realizace aktivit pro uvedené cílové skupiny, viz kavárna, tělocvična, sál, mateřské centrum (hudebka, výtvarka). Ze specifických pravidel naopak vyplývá, že některé prostory budou sloužit i pro účely ZŠ a ZUŠ, není tedy zřejmé, jak bude docházet k sociální inkluzi.

Přezkum rozhodnutí 6.2.2017

Realizace projektu není odůvodněná ve vztahu k cílovým skupinám a projekt neprokázal, i přes doplnění na první výzvu, soulad projektu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy, tzn., že projekt není primárně zacílen na výstavbu komunitního centra podporujícího sociální inkluzi. Projekt není v souladu s podmínkami výzvy.

 

Hodnocení projektu komunitní centrum v aplikaci MS2014+:

  1. Projekt komunitní centrum pokaždé hodnotil různý hodnotitel, ale shodli se v závěrech – není to komunitní centrum, ale volnočasové centrum (a supluje hlídání dětí), po doplnění na výzvu není žádný relevantní posun.
  2. Na doplnění výzvy k projektu učinilo město několik kroků, avšak neuspokojilo tím hodnotitele tak, aby dal projektu „zelenou“. První hodnocení proběhlo v prosinci 2016. 2.1.2017 uzavřelo město smlouvy s dodavatelem stavby (na základě výběrového řízení uzavřeného v listopadu 2016).
  3. 6.2.2017 podalo město žádost o přezkum zamítnutí této dotace.
  4. V období březen – duben 2017 – doplnění na výzvu, město neuvedlo, že výběrové řízení je již ukončeno a smlouva je podepsaná.
  5. V odůvodnění se také uvádí, že ORP Černošice nemají schválenou strategii Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (uváděno v bodě 2.7), což celkovému hodnocení projektu neprospívá.
  6. První hodnocení nezvažuje pronájmy budovy. Při druhém hodnocení je uvedeno, že za pronájem bude tržba 72.600 Kč / rok, což hodnotiteli připadá jako nereálné.
  7. Ve 2. hodnocení se po doplnění dočtete, že stavební práce byly zahájeny 23.6.2016. V tento den však Město Mníšek pod Brdy zveřejňuje „Zadávací dokumentaci na Pavilon“, na základě které v následujících měsících vybere dodavatele.
  8. Druhé hodnocení proběhlo v létě 2017 a předložené materiály jiného hodnotitele opět neuspokojily, proto opakovaně dostal projekt „červenou“.

Čí vinou přišlo město o dotaci cca 15 miliónů korun? Průtahy odpůrců nebo nesplněním podmínek pro schválení dotace od IROP ze strany města?

 

Mgr. Eduard Navara

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *