Mníšek nutně potřebuje kontrolu svých vyhlášek

Mníšek nutně potřebuje kontrolu svých vyhlášek

Informace pro občany – město Mníšek nutně potřebuje kontrolu obecně závazných vyhlášek, některé nejsou v souladu se zákonem již několik let

Na základě ověřovací konzultace s právníky byl podán podnět na Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly podnět na pozastavení účinnosti vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Vyhláška z roku 2010 nebyla nikdy novelizována ani nahrazena, odkazuje se ve svých článcích na zákony, které již neexistují a dále vyhláška obsahuje zmatečné a nejasné formulace. Zákon o místních poplatcích byl již několikrát novelizován a od roku 2011 máme nový daňový řád.

Bohužel, zatím je vyhláška stále platná, i když jsou v ní nesmysly. Záleží na tom, jak se k problému postaví MVČR a zda bude po Mníšku požadovat pouze nápravu, či zjistí, že vyhláška je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a pozastaví její účinnost.

I přesto, že vyhláška je v nesouladu se zákonem a v některých ustanoveních neaplikovatelná od roku 2011, místní poplatky již zaplacené podle této vyhlášky nelze požadovat zpět. Pravomocná rozhodnutí vydaná na základě této vyhlášky zůstávají nedotčena.

Letmou kontrolou vyhlášek jsem zjistila, že i vyhláška týkající se místního poplatku ze psů obsahuje již neplatná ustanovení zákona. Neprodleně bude podán podnět na MVČR i na nápravu této vyhlášky.

Na tyto skutečnosti jsem narazila úplnou náhodou, při ověřování lhůt dle daňového řádu. Není v silách občanů, aby si ověřovali každou vyhlášku. Ale je to povinnost radnice města, aby se chovalo v souladu se zákonem a revidovalo své předpisy. Tady máme prodlení více jak 6 let.

Obecně závazné vyhlášky města jsou tak další oblastí (kromě již občany vyžadovaných oblastí vnitřního kontrolního systému, pohledávek, závazků a dlouhodobých smluv v roce 2016), která potřebuje důkladné prověření a revizi v Mníšku pod Brdy.

Lenka Jeřábková

One Reply to “Mníšek nutně potřebuje kontrolu svých vyhlášek”

  1. Vnitřní předpisy úřadu v rámci řízení kvality mají dle norem kvality min. kontrolovat 1x ročně! Z uvedeného je patrné, jakým způsobem je úřad řízen. Toto by ale měli vědět kompetentní útvary na MV ve vazbě na UV č.275 z 10.4.2017 o Metodice zavádění řízení kvality na úřadech. problematika spadá pod nám. MV pro státní službu.

    J. Starý

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *